Busweiler

Een website speciaal voor hen die op welke wijze dan ook de naam Busweiler dragen of hiermee gerelateerd zijn. Hierbij ook uitdrukkelijk hen die deze naam dragen met een iets andere spelling:

– Buswijller

– Bussweiler

– Buschweiler .goorpoort

– Buswiller

De gegevens die hier verwerkt zijn, kunnen fouten bevatten. Een en ander is bij elkaar gezocht door eigen speurwerk in archieven in Amsterdam, Arnhem, Elburg, Oldebroek en Siegen. Zus Geertje en tante Geertje hebben informatie aangedragen, ooms en tantes, neven en nichten, kortom teveel om apart te noemen. Ook heb ik mogen putten uit gegevens van wijlen Ernst Bussweiler uit Löhnberg (Westfalen). Tot slot de heer Smit uit Elburg die ook veel onderzoek naar Busweilers heeft verricht.

UIteraard houd ik me aanbevolen voor geboortekaartjes, overlijdensberichten en trouwkaarten. Dit om het geheel compleet te maken en te houden.

Gerrit